Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. septembra 2005

Hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno. To najlepšie ešte len príde. ”Pravda na věky přemáhá, ač na čas i poražena bývá”, napísal vo výklade Desatora už Majster Jan Hus. Áno, neraz sa zdá, že mocnosti sveta premáhajú to, čo je Božie, i tých, ktorí chcú žiť pre Boha a sú Mu oddaní. Akoby úsilie viesť život milý Pánu Bohu bolo márnym, zbytočným, vopred prehraným. Výhľad na konečný údel tých, čo sú na Božej strane, i tých, ktorí sa Bohu rúhajú a výbojmi neľútostne množia utrpenie (v. 25-27), menia sviatky i zákony, má posilniť Boží ľud všetkých čias vo vernosti Hospodinovi aj v skúškach. Zmeniť Božie sviatky a zákony nie je bezvýznamná, zanedbateľná záležitosť. Znamená snahu, aby Božie zachraňujúce skutky neboli pripomínané, aby sa na ne zabudlo a spásu sme hľadali inde než u Hospodina. Podobne zmeniť zákony – odbúrať dobré Božie pravidlá pre život, nevedie k slobode. Kde sa ľudia prestanú báť Boha, musia sa báť seba navzájom, vládne tam svojvôľa, sebectvo, tyrania. Najvyšší Pán jej však urobí koniec. – To prezrádza údaj tri a pol – je to polovica posvätného čísla sedem, čo značí, že sily zla vyjdú nakrátko. Výhľad na dobrý koniec nech aj nás posilňuje vo všetkých problémoch, ťažkostiach a príkoriach. Kým v Rusku hovorievajú: ”Lučše bylo” (lepšie už bolo), Biblia nás uisťuje, že to najlepšie ešte len príde.