Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. septembra 2005

Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru. Nepriateľ sa vždy nájde. V čase, keď nám po Nežnej revolúcii svitla náboženská sloboda, mali sme naivné predstavy, že budeme žiť už len v priateľstve a porozumení. Veľmi rýchlo sme však museli vytriezvieť z ilúzií. Svet ešte kvôli žiadnej revolúcii neprestal byť hriešnym. Medzi ľuďmi má svoje miesto diabol s jeho služobníkmi. Vždy si nájde cestu tam, kde sa začína diať čosi požehnané. Ba práve tam, kde sa práca darí a je najviac oduševnená, práve tam zasahuje, aby pokazil dobré dielo. Načo by útočil proti vlažným alebo falošným kresťanom. Tí stačia na odplašenie neveriacich od viery aj sami. Podľa slov Petra (1 Pt 4,12-19) alebo Jakuba (Jk 1,2) však práve útoky diabla môžeme považovať za jeden z ukazovateľov, že dielo, ktoré konáme, môže mať nejaký význam. Nepreceňujme v takom prípade svoju vlastnú úlohu alebo svoju cenu. Diabol neútočí proti nám, ale proti Bohu. A nik iný, ako sám Pán Boh nemá moc v tom boji obstáť. To isté sa odohráva v osobnom živote viery. Ak prežívame veľmi radostné obdobie svojho života v cirkvi, nebuďme prekvapení náhlym útokom. Len o to viac otvorme svoj život Bohu. Je to jediná cesta záchrany.