Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. septembra 2005

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín. Vernosť korunovaná radosťou. Za dlhých rokov socializmu sme si ani predstaviť nevedeli, že by sme v cirkvi niečo urobili s podporou alebo pod ochranou štátu. Dnes máme možnosti omnoho širšie. Niekedy až akoby sme ich nevedeli dostatočne využiť. Naša práca je na všetky strany a výsledky akoby neprichádzali. Príklad Ezdráša a jeho priateľov nás môže poučiť, že je dobré zvoliť si priority. Nemusíme v každom zbore robiť všetko. Nemusí každý veriaci byť na každom podujatí. Môžem v modlitbe podporiť každú jednu akciu, o ktorej sa dopočujem, ale nemusím všade hneď vycestovať, na všetko okamžite prispievať, lebo rozdám a precestujem celý svoj majetok a celý svoj čas. Je dobré prosiť o múdrosť, aby sme rozoznali, čo je práve pre nás osobne úlohou od Pána Boha. Pre Schweitzera to bola jeho nemocnica. Pre Bacha hudba, ktorou oslavoval Boha. Pre Tranovského duchovná pieseň, ktorou povzbudzoval k viere. Pre sestry Royové ich diakonická práca. Všetci títo svedkovia viery, podobne ako Ezdrášovci v Jeruzaleme boli za vernosť na svojej duchovnej roličke odmenení radosťou z práce a požehnaním. Kde je naša vlastná úloha?