Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. septembra 2005

Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná? “Som tu, Pane, pošli mňa!” Slová z nadpisu nepovedal Ezdráš, ale jeho o niekoľko storočí skôr žijúci predchodca prorok Izaiáš (Iz 6. kap.). Plne sa však vzťahujú aj na odhodlanie a ochotu Božieho muža Ezdráša. – Je nám až ľúto nad situáciou, ktorá občas vzniká v našich cirkevných zboroch. Treba vybrať kandidáta na niektoré uprázdnené miesto v práci v zbore, ale niet vhodných ľudí. Alebo máme dojem, že by niektorí aj boli vhodní, ale z ich strany neprichádzajú slová “som tu, pošlite mňa”. Výsledkom je niekedy zvolenie človeka, ktorý nemá predstavu, čo od neho spoločenstvo veriacich potrebuje, alebo iného, ktorý by aj mohol a chcel poslúžiť, ale má už niekoľko iných funkcií, a preto na novú mu čas neostáva. Je potrebné modliť sa za nových spolupracovníkov, ktorí by boli odborne fundovaní, srdcom blízki Pánu Bohu a zároveň ochotní prebrať tie úlohy, ktoré medzi nami v zboroch vznikajú. Voľme tých, ktorých si vyvolí Pán Ježiš.