Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. septembra 2005

Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha. Aj my sa niekedy správame ako nevďačné dietky Božie. Hospodin dal slobodu Izraelskému ľudu, keď sa mohli navrátiť z babylonského zajatia späť do svojej krajiny. Po návrate mali vybudovať chrám Boží, príbytok živého Boha, ktorého mali oslavovať a ďakovať Mu v modlitbách, že sú opäť slobodní a doma. Im však bolo všetko prednejšie a dôležitejšie než Boh, ktorý ich vyviedol z otroctva. Pracovali, namáhali sa, snažili sa zabezpečiť, mysliac sami na seba. Ako často sme aj my takí istí. Zabúdame na Pána Boha a čudujeme sa, prečo sa nám nedarí. Bez Božieho požehnania, márne sú naše ľudské snaženia. Tak to zaznelo aj Izraelcom od Hospodina. ”Sejete mnoho a zvážate málo, jete a nenasycujete sa, pijete, ale nemáte dosť. Očakávali ste mnoho a je z toho málo.” Izraelci boli zase slobodní, a tak mali Bohu za čo ďakovať. Naše dôvody na vďačnosť sú ešte väčšie. Boh nás v Kristu vykúpil z otroctva hriechu a večnej smrti. Bez Jeho milosrdnej lásky by sme dávno zahynuli. Nezabúdajme na to a svoje sily dajme do služby Bohu ku oslave Jeho svätého mena.