Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. septembra 2005

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Sám nebeský Boh nám dá úspech a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať. Nehemiáš, hoc bol kráľovským pohárnikom na hrade v Šúšáne, nebola mu ľahostajná situácia jeho krajanov: zbúrané hradby Jeruzalema, svätého mesta, ktoré sa zdalo také nedobytné. Pán Boh vypočul jeho modlitbu a kráľ mu povolil ísť do Jeruzalema a pomáhať pri organizovaní opráv. Bolo to odvážne, ale i obetavé počínanie si. Zanechať ”teplé miesto” a ísť budovať spustošené mesto. Opustiť istoty a dať sa do neľahkej práce, ktorá vyžadovala námahu i čas. To chce zapálenosť pre Božie dielo. Aj dnes by sme potrebovali takých Nehemiášov, ktorí si dokážu vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce. A to aj vtedy, keď sa nájdu takí, čo spochybňujú snahy Božích služobníkov – pracovníkov a neraz ich zahrnú posmechom a opovrhovaním. Stojme verne v službe svojho Pána a nenechajme sa nikým odradiť. Veď Boh je Ten, ktorý požehnáva a dáva úspech.