Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. septembra 2005

Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc. Náš Boh bude bojovať za nás. Vždy, keď sa darí Božím veciam, keď napreduje nejaké Božie dielo, diabol sa hnevá. Hľadá spôsoby, ako zaútočiť a narobiť škody. Jeho cesty sú rôzne a niekedy celkom nenápadné. Neraz vyhľadáva nepriamy boj. Tak ako to chceli urobiť aj neprajníci, keď videli, že obnova hradieb Jeruzalema postupuje. Boh však zmaril ich zlé úmysly a Boží muž Nehemiáš vyzbrojil ľud. Jednak zbraňami, jednak dôverou v Boha. Nebojte sa ich! Dôvera v Pána Boha, istota, že nie sme odkázaní len na seba, na svoje neraz slabé ľudské sily, je pre nás veľkou pomocou. Aj nás Boh vyzbrojil ako Božích bojovníkov, aby sme dokázali bojovať proti neprajníkom, proti tým, ktorí by nás chceli odviesť od prác na Božom diele. Tou zbraňou je štít viery. Spoľahnutie sa na Pána Boha s dôverou v každej situácii života. Sme v Božích rukách, a preto i nám znejú slová, ”nebojte sa”. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, nič nám neuškodí, nič nad nami nezvíťazí, keď budeme pevne stáť na Božej strane a Bohu budeme naplno dôverovať. On bude bojovať za nás. S Ním napokon zvíťazíme.