Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. septembra 2005

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti. Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Verím! Pomôž mojej nevere! – Pozemský život Pána Ježiša bol životom služby. Potešoval zarmútených, usmerňoval blúdiacich, nasycoval hladných, liečil chorých, dokonca kriesil mŕtvych. Vedel pomôcť tam, kde by sa iný márne namáhal. Mal moc, lebo bol Božím Synom. Zo Svojej moci udelil aj učeníkom, ale tí neboli vždy úspešní, pretože sami pochybovali a neverili, že by dotyčného človeka mohli uzdraviť. Kristus požaduje vieru pevnú a neklátivú. Vieru, ktorá nešpekuluje, nesnaží sa všetko uchopiť svojím nedokonalým ľudským rozumom; vieru, ktorá dôveruje sile Kristovho slova. Niekedy pri svojich modlitbách a prosbách i my povieme: ”Ježišu, ak môžeš, pomôž, zľutuj sa nad nami! „Pre nášho Pána však nič nie je nemožné. Veď zvíťazil nielen nad súženiami, bolesťami tohoto sveta, ale i nad samotnou smrťou. Priniesol nám uzdravenie od všetkého, čo ťaží naše telo i ducha. Ponúka nám nový život, zdvíha nás hore, veď On vzal na seba to bremeno hriechov, ktoré nás ťažilo k zemi. V Jeho vzkriesení nám Boh daroval všetko, čo potrebujeme pre tento časný i pre večný život. Ponúka to každému. Prijať od vzkrieseného Krista dar odpustenia hriechov a večného života však môžeme jedine vierou. Prosme o ňu, aby aj nám mohli patriť slová: ”Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.”