Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. septembra 2005

Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme na naveky. …rozkázal som, aby zatvorili brány. Technológovia vyvíjajú stále dokonalejšie materiály, hlavne, čo sa týka ohybnosti. Snažia sa, aby namáhaný materiál čo najdlhšie vydržal. Žiaľ, aj my kresťania podobne “zdokonaľujeme” svoj charakter a naše kresťanstvo. Výsledný produkt má názov ohybné kresťanstvo. Nie my sa meníme a prispôsobujeme Božím požiadavkám, ale Božie princípy zmäkčujeme v náš prospech. Tento jav nie je novinkou, ako by sme sa mohli domnievať. Zápasil s ním aj Nehemiáš. Duchovná vlažnosť a ľahostajnosť sa prejavili napríklad kupčením v sobotný deň. Týrski obchodníci prichádzali aj vo sviatočný deň, ktorý je oddelený pre Božie veci a Izraeliti jednoducho kupovali. Nenamáhajú sa usmerniť svojich pohanských priateľov a vysvetliť im základné biblické pravdy. Jednoduchšie bolo prispôsobiť sa. Načo vyvolávať zbytočné konflikty. Nepripomína nám to dnešnú zmäkčenú odrodu nášho kresťanstva? Keď sa z presbyterstiev stávajú finančné plánovacie komisie a z kazateľní propagujeme radšej koncerty ako evanjelizačné stretnutia? Nehemiáš urobil opatrenia. Z nášho pohľadu možno dosť radikálne. Niekedy však jediným účinným riešením je zavrieť brány, aby to, čo nám neprospieva a nás kazí, zostalo za hradbami cirkevných zborov, rodín, aj za hradbami našich myslí. Nech sa náš Boh zmiluje nad našou mäkkosťou. Nech nám dá odvahu byť v zásadných veciach nekompromisnými a On pridá aj silu niesť dôsledky toho, že stojíme na Božej strane.