Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. septembra 2005

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. Ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Každý človek veľmi lipne na veciach, ktoré obklopujú jeho život, ktoré mu uľahčujú život. Takou vecou sú i peniaze a majetok. Stalo sa už takým zvykom, že aj my kresťania, keď nám pribúda majetok, chválime sa neobyčajným Božím požehnaním. Samozrejme, pritom zdôrazňujeme, že my sme len správcovia svojho majetku. No osvedčíme sa až vtedy, keď Boh vyskúša pravosť nášho tvrdenia, a keď On prevezme úrad správcu nad “naším” majetkom a my sa staneme chudobnými alebo jednoducho chudobnejšími, ako sme teraz. Bohatý muž nesúhlasil s takouto stratou. A čo my, sme schopní súhlasiť? Ježiš neučí, že chudoba je podmienkou pre prijatie do Božieho kráľovstva, iba nám chce otvoriť oči, aby sme boli slobodní od majetku a peňazí. V slovách Pána Ježiša nie je reč len o bohatých, veď aj učeníci (nepatrili medzi bohatých) sa zľakli slov Pána Ježiša: “Ako ťažko je vojsť do kráľovstva…” Znovu sa tu vynára akokeby nepreklenuteľná priepasť medzi Bohom a človekom. Je nemožné, aby ťava prešla uchom ihly. Je nemožné, aby takýto sebecký človek vošiel do kráľovstva Boha. Je to nemožné! Ale Pán Ježiš, ktorý kvôli tebe zomiera na kríži, ti hovorí: “Bohu je možné všetko.”