Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. septembra 2005

Rúben povedal svojim bratom: Neprelievajte krv! Imidž alebo skutočnosť? Vedeli ste, že ovocie, ktoré bežne vídame v reklamách, nielenže nie je chutné, ale väčšinou ani nie je jedlé? Napríklad také jahody, ktoré padajú do jogurtu, bývajú umelé a krásne nafarbené. Nám sa však aj tak zbiehajú slinky. Aj farizeji boli majstri v reklame, chceli vyzerať pred ľuďmi lepší ako v skutočnosti boli. Kto by už pred ľuďmi nechcel urobiť dobrý dojem. Pán Ježiš však predtým svojich učeníkov dôrazne varuje a Jeho slová sú výzvou do boja. Byť Ježišovým učeníkom, to nie je ozdoba na nedeľu, či nejaké kresťanské stretnutie, ale pripravenosť svedčiť o Ňom vždy a všade. Vtedy, keď sa mi to hodí, ale aj vtedy, keď mi to nie je práve najpríjemnejšie. Žiadne ulievanie a dvojtvárnosť. Zapálenosť pre Boha, poslušnosť a ochota dať sa viesť Jeho Duchom, sa majú dokázať aj v takých extrémnych situáciách, ako je ohrozenie života. Ako je to s tebou? Máš len imidž učeníka, alebo si ním aj naozaj?