Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. septembra 2005

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Starostlivý či ustarostený? Zahoď svoje starosti – spieva sa v jednej piesni a na prvý pohľad sa môže zdať, že Pán Ježiš hovorí vlastne to isté. Nestaraj sa, dáko bude. V skutočnosti tu však ide o niečo iné – nedaj sa starosťami o živobytie strhnúť tak, že zabudneš na to najdôležitejšie. Máme si vziať za príklad vtákov: nesejú, nežnú... Ale pozorovali ste niekedy, ako usilovne vtáci zaobstarávajú potravu? Ani my sa nemáme tváriť, akoby sme už ani nežili v tele a nič nepotrebovali. Naopak, máme poctivo pracovať a starať sa o seba i tých, čo sú nám zverení. Nesmie sa to však stať našou jedinou starosťou, lebo na konci takej cesty je len prázdno. To, čo dáva životu zmysel, je Božia vláda, podriadenosť a poslušnosť Jemu. Kto Ho hľadá, nájde aj všetko potrebné pre život.