Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. septembra 2005

Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu! Mier. Mier, pokoj, bezpečnosť. Túžia po ňom ľudia dnes a spájajú sa do rôznych zoskupení, ktoré im to majú zaručiť (hoci paradoxne často bývajú predzvesťou vojny) a túžili po ňom aj ľudia Ježišovej doby, ktorí vtedy žili pod nadvládou Rimanov. Čo viac by si už človek mohol želať ako pokoj, keď nikto neohrozuje jeho život, či životy jeho blízkych a môže konať to, čo je ľuďom najvlastnejšie: pracovať, milovať, tvoriť... Presne to sa očakáva od Mesiáša – príde a prinesie mier pre všetkých. Pán Ježiš skutočne prišiel urobiť najväčšiu mierovú misiu v dejinách ľudstva – zmieriť hriešnikov s Bohom i ľudí medzi sebou. Bol pre to ochotný zaplatiť tú najvyššiu cenu, položiť svoj vlastný život. Ale odpoveď na túto Ježišovu snahu má každý vo svojich rukách. Niekto Jeho ponuku zmierenia prijme, iný odmietne. Neexistuje neutrálny postoj. Ježiš dokonca poukazuje na to, že na tomto základe môže dôjsť k hlbokému rozdeleniu a odcudzeniu v tých najužších rodinných vzťahov. Nie preto, že by v tom mal Kristov nasledovník záľubu, alebo sa chcel povyšovať. Tak, ako odmietli Ježiša (aj napriek tomu, že bol dokonalý), tak odmietajú aj Jeho nasledovníkov. Nevzdávajme sa však predčasne, mnohých Boh môže aj cez náš úprimný záujem, trpezlivosť a lásku osloviť.