Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. októbra 2005

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný. Tesnou bránou. Mnohí máme už niekoľko rokov verného sprievodcu v každodennom čítaní Písma svätého – našu ”tesnú bránu”. A iste všetci sme sa už mnohokrát pozreli na jej titulný obrázok na obálke. Názorne nám ukazuje, v čom spočíva naše úsilie, ktoré máme vynaložiť, aby sme tou tesnou bránou mohli vojsť. Potrebné je zbaviť sa všetkej príťaže, ktorou sme obťažení na našej časnej púti. Tie batohy, bremená, okovy, ktoré nás ťažia v tomto živote a príliš nás viažu k časnosti, musíme zložiť. Musíme sa zbaviť všetkého, čo je nám možno aj vzácne na tomto svete, čo mnohým lahodí, ale prekáža v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Možno si celú vec berieme naľahko a myslíme si: Veď my nie sme takí zlí, modlíme sa, chodíme do kostola, plníme si povinnosti voči Pánu Bohu aj voči cirkvi, tak s nami môže byť Pán Boh spokojný a budeme spasení, aj keď si ešte niečo doprajeme z tých svetských radostí. Alebo odkladáme s pokáním: Veď máme ešte čas, veď neskôr sa polepšíme. Ale kedy to bude? Nevieme, kedy sa náš život skončí, a po smrti je už neskoro robiť pokánie. Potom Hospodár zavrie dvere a darmo budeme na ne klopať. S príťažou našich nerestí tesnou bránou nevojdeme. Aby sme sa potom nedivili, keď sa Pán k nám neprizná. Preto usilujme sa, aby sme Ho nevzývali len ústami, aby sme neboli kresťanmi len podľa mena. Lebo ”kresťan nielen meno kresťana má nosiť, ale nadovšetko po kresťansky má žiť”. Len taký neberie Božiu milosť nadarmo a vojde do večného života.