Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. októbra 2005

Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet. Pustý dom. Pohľad na pustý dom je smutný. Kým je dom obývaný, je v ňom život, je miestom, v ktorom sa človek môže dobre cítiť, cítiť sa byť bezpečným. Ale iste zo skúsenosti vieme, že opustený dom chátra, zíva pustotou a prázdnotou. Opustené domy pôsobia skľučujúco, postupne zarastajú tŕním a burinou, časom sa menia na ruiny a pôsobia priam strašidelne. Taký smutný by bol obraz sveta bez Krista. Pustota a prázdnota – takýto je stav jednotlivca i spoločnosti, v ktorej chýba Ten, ktorý je naším životom, kde chýba Pán Ježiš Kristus, viera v Neho a láska k Nemu. Je to veľká milosť Božia, že On je medzi nami, že pôsobí, koná. Vieme si vôbec predstaviť, ako by to bolo bez Neho? Bola by to pustatina bez vody, bez zelene, mŕtvota, zahynutie. Pán Ježiš to dobre vie, preto pôsobením Ducha Svätého koná, vyháňa démonov nevery, nelásky, všetkého zla, ktorým hriech zotročuje ľudstvo, lieči zo všetkého, čo robí tento život chorým, čo vedie aj naše pokolenie k časnej i večnej skaze. Buďme Mu vďační, že vďaka Nemu ešte nie sme pustým domom, ešte nám zneje Jeho slovo, máme cirkev, bez ktorej by sme boli pustým domom.