Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. októbra 2005

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Ide o viac ako o slávnostnú večeru, ide o večný život! Všetko je pripravené, všetko je hotové! Stôl je bohatší, než by ho mohol pripraviť najlepší kuchár, barman či aranžér. Čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo ľudské srdce nemôže precítiť, to pripravil Otec nebeský Svojim deťom pre zásluhy Svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Rozhodujúce je prijať pozvanie, vstúpiť do nasledovania Pána Ježiša a vytrvať až do konca života. Pozvanie má rôznych adresátov: 1. Sú takí, ktorí niečo chcú mať: pole, voly, rodinu. V rebríčku hodnôt pre nich je toto najvyššie. Prevažná väčšina takýchto adresátov je v našom civilizovanom svete, žiaľ i v kresťanskej cirkvi. Ľudia sú zameraní na osobný prospech, na väčší hmotný a finančný zisk. Zvyková zbožnosť, tradícia, náter pobožnosti im stačí. Netreba hovoriť o obrátení, o duchovnom prebudení, o osobnom vzťahu s Pánom Bohom. Títo ľudia majú vždy dosť výhovoriek a dôvodov, prečo netreba brať vážne Božie slovo. 2. Ďalej sú takí adresáti, ktorí nič nemajú, sú postihnutí, žijú na okraji spoločnosti. Toto sú ľudia, ktorí s apoštolom Pavlom pokladajú za smeti všetko, čo majú, čím sú v tomto svete, lebo v Ježišovi Kristovi našli najdrahší poklad a najistejšie bohatstvo života. 3. Napokon sú tu tí, ktorých treba nájsť medzi rôznymi ohradami, ktoré ľudia nastavali, zblúdilých na poľných cestách, tých, ktorí stratili zmysel života. Týchto prinútiť vojsť, neznamená viesť inkvizíciu, ale zvýšené ohlasovanie evanjelia, intenzívnejšiu misiu doma i v zahraničí. – Kto má konať úlohu pozývajúceho sluhu? Každý veriaci kresťan, ktorý prijal od Pána misijnú úlohu a nedá sa znechutiť, ak niektorí pozvanie odmietnu a majú nelogické výhovorky. Rozhodnúť sa musí osobne každý, či prijme pozvanie alebo nie, či si vyvolí život, alebo smrť. Radím ti, vyber si život! Poď, lebo už je všetko hotové! ”Stôl hotový je, pripravený v nebi a miesta pri ňom neobsadené…”