Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. októbra 2005

Hospodine mocností,... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem. Ide o viac ako o senzáciu, ide o rozhodné kresťanstvo, ktoré sa prejavuje na tomto svete ako dobrá soľ, ktorá dáva chuť jedlu, chráni ho pred skazou, roztápa ľady. Nestačí slamenný plameň, citové vzplanutie, nadšenie pre Krista. Je potrebná aj posvätená vôľa a premenené myslenie. Cit, vôľa a rozum sú Bohom darované schopnosti, ktoré pod pôsobením Ducha Svätého, vierou, láskou a nádejou formujú človeka na Boží obraz. Narodenie zhora – z Ducha Svätého, má pokračovať duchovným rastom. Na križovatkách života, kde sa pýtame ako ďalej, hľaďme na cieľ, ktorý máme pred sebou a nie na momentálny prospech či pohodlie. – Manželstvo a rodina je prvá, Bohom dobre zriadená inštitúcia na zemi, v ktorej sa má uskutočniť kráľovstvo Božie. Je to veľká milosť, keď v rodine je jednota v Kristovi, ak muž, žena, deti a príbuzní, svorne skláňajú svoje kolená pred Pánom Bohom. Ale čo v takom prípade, ak nás Kristus ”rozdeľuje”? Do akej miery máme byť tolerantní a robiť kompromisy s neveriacimi členmi rodiny? Keď je v našom živote na prvom mieste Pán Ježiš a horíme láskou k Nemu, potom sa neprestávame modliť za neveriacich a trpezlivo čakať na chvíľu, keď sa obrátia a uveria v Pána Ježiša. V nás niet síl a schopností, aby sme niekoho presvedčili siláckymi argumentami. Naše víťazstvo je zaručené len v Ježišovi Kristovi, len v Božej výzbroji (Ef 6,10-20).