Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. októbra 2005

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Ide o viac ako o ovcu či peniaz, ide o mňa a o teba! Je pravdou, že všetci sme zblúdili ako ovce a jeden každý šli sme vlastnou cestou, ktorá vedie do záhuby (Iz 53,6). Nebyť dobrého pastiera – Pána Ježiša Krista, ktorý nás hľadal a našiel, ktorý život položil za svoje ovce, sme naveky stratení! Jeho obeť na kríži stačí zakryť hriechy celého sveta. Jeho dielo vykúpenia je všeobecne platné, ale bez osobného prijatia Spasiteľa zostáva bez úžitku. Pekné obrázky znázorňujúce dobrého pastiera, ktorý drží v náručí nájdenú ovečku, nemôžu nahradiť osobnú odovzdanosť sa nášmu Záchrancovi. Ak ťa Duch Svätý usvedčuje z hriechu, ak prežívaš pocit stratenosti, tak sa ozvi, zabľač – zaplač v pokání: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ a potom prežiješ premenu života, potom z ošklivej húsenice a z jej kukly vzlietne krásny motýľ, poletí smerom k nebesám, kde je vždy radosť nad jedným kajúcim hriešnikom! – Pán Ježiš nezachraňuje ľudí podľa šablóny. Ako každý je originál v stvorení, tak aj vo vykúpení! Ovca môže bľačať, peniaz sa môže lesknúť, stratený syn môže premýšľať a rozhodnúť sa ako ďalej. Každý z nás má svoju skúsenosť v hriechu, má ju mať aj v pokání a odpustení. Božia milosť ešte trvá, Pán ešte prijíma hriešnikov, niet načo čakať. Len keď uznáš, že si na dne, že už nemôžeš ďalej, len vtedy Pán môže v tebe tvoriť niečo nové, darovať ti radosť zo spasenia a priviesť ťa do kruhu zachránených, do spoločenstva svätých v cirkvi, vrátiť ťa tam, odkiaľ si vypadol. – Bože, buď milostivý mne hriešnemu!