Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. októbra 2005

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a pokoril si sa pred Bohom,... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov. Nechce Pán Ježiš, aby sme na zemi žili v mieri? Nechce, aby sme prekovali svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože? (Iz 2,4). Neprotirečí si, keď na jednej strane hovorí: ”Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj”, a na strane druhej hovorí o bojovaní? Nechce Pán Ježiš, aby v našich rodinách vládlo porozumenie, láska, jednota? Nechce, aby si deti ctili rodičov a rodičia aby milovali svoje deti? Nechce Pán Ježiš toleranciu v náboženských otázkach, ale vyzýva svojich nasledovníkov k nekompromisnému postoju k iným náboženským osobnostiam a hnutiam? Kto pozná učenie evanjelia Ježiša Krista a stal sa novým stvorením, kto je vedený Duchom Svätým, ten vie, že v uvedenom odseku ide o víťazstvo dobra nad zlom, lásky nad nenávisťou, o pravú jednotu a porozumenie medzi ľuďmi. Rozhodní nasledovníci Pána Ježiša nerobia kompromisy s hriechom a mier nedobíjajú zbraňami, ale svedčia slovom i životom, že len pod vládou Pána Ježiša, len v Jeho kráľovstve je pravé šťastie, trvalý mier, len v Jeho mene spojená rodina žije v láske a len v Jeho evanjeliu je pravé potešenie. Jedinečnosť osoby Pána Ježiša v našom živote neznamená zneváženie nášho vzťahu s príbuznými, ale má im pomôcť k pravej viere a pripojiť sa k spoločenstvu ”svätých” v cirkvi. – Kríž je symbolom utrpenia a smrti, ale aj symbolom víťazstva nad peklom a smrťou. Chceme niesť každý deň svoj kríž, lebo v podstate nás on nesie. Sme povzbudení svedectvom tých, čo boli ochotní pre Krista nielen trpieť, ale i mrieť. Modlime sa za tých, čo i teraz trpia pre Krista na mnohých miestach našej zeme, modlime sa, aby zostali verní až do smrti a dostali veniec života.