Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. októbra 2005

Nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. Ježiš prišiel uzdraviť srdce. Dnes stanovil diagnózu. Srdce človeka je choré. Zmýšľanie človeka je choré, pretože je sebecké. Náboženstvá ho chceli oddávna uzdraviť rôznymi spôsobmi, ale bolo to liečenie veľmi povrchné. Najčastejšie to robili rôznymi obradmi, predpismi, príkazmi, zákazmi. Nepomáhalo. A nepomáha ani dnes. Človek si hovorí: “Však dodržiavam všetky cirkevné predpisy, horlivo navštevujem náboženské podujatia a nič sa nedeje. Nič sa nemení. V mojom srdci je to rovnaké. Rovnako mám plnú hlavu zlých myšlienok, vrážd, cudzoložstva.“ Aj filozofovia chceli uzdraviť ľudské srdce. Vzdelávali ho, vyučovali. Hovorili: “Stačí, keď bude človek vzdelaný a všetko sa zmení.” Zmenilo sa iba to, že sa z ľudí stali vzdelaní sebci. Ježiš – to je niečo iné. Lieči srdce láskou. Ježišovo náboženstvo nie je o dodržiavaní takých, či onakých predpisov a nariadení. Jeho náboženstvo je o skutočnom uzdravení srdca. O uzdravení zmýšľania. Jeho liečba však pomáha len tam, kde človek pokáním prijme Jeho diagnózu a zverí svoje srdce do Jeho rúk. Kde užíva pravidelne a denne ten výborný liek – Jeho slovo života. Už po pár mesiacoch zbadáte zmenu – v sebe.