Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. októbra 2005

Milosti Hospodinovej je plná zem. Zaujíma nás, čo bude na konci? Rozplynie sa život s hmotou, alebo je niekto, čo rozhodne o pokračovaní nášho bytia? Chceme vedieť, ako a kedy sa to stane? A prečo nás to zaujíma? Niekoho možno preto, aby si mohol naplánovať budúcnosť: „Budem si užívať a dva dni pred koncom pôjdem na spoveď a potom už ten jeden deň prežijem tak, ako sa Bohu páči!“ Iný sa možno teší, že konečne niekto zničí všetkých zlých a nepríjemných ľudí a bude na svete pokoj. Ale ten, kto miluje Krista, chce zažívať Jeho dni, Jeho prítomnosť, Jeho kráľovstvo. Túžobne očakáva príchod svojho milovaného. Lenže „čert nikdy nespí“, presnejšie povedané, Satan sa snaží každú našu túžbu využiť, aby nás zviedol. Áno, každú túžbu, aj tú najlepšiu. Preto si pripravuje vlastných lžikristov, aby odviedli od spasenia vyvolených. Preto musíme byť ostražití, nesmieme sa nechať vyprovokovať falošnými proroctvami. Tiež sa nesmieme nechať učičíkať, že svet pokojne funguje, takže sa nič nechystá. Práve naopak - deň Syna človeka príde ako blesk z jasného neba, keď mnohí budú zabúdať na Božie veci a vládnuť bude snaha zabezpečiť si pokojný život. Pre milujúcich Krista je tu však jedna veľmi dobrá správa: „Kráľovstvo Božie je medzi vami“, teda už teraz môžeme svoj život odovzdať tomu Najlepšiemu majstrovi, lebo je s nami a keď príde, nebude to pre nás šok, ale len pokračovanie lásky.