Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. októbra 2005

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Počuli ste to? Pán Ježiš odohnal sponzora! Nepovedal mu: ”Poď so mnou, časť zisku, ktorú možno odpísať z daní, mi dáš a obaja budeme spokojní.” Riekol: ”Rozdaj všetko a POTOM príď.” To nám v dnešných časoch znie dosť zvláštne. Ale aj Martin Luther povedal, že keby bol pápež dobrým kresťanom, predal by dóm sv. Petra a peniaze rozdal žobrákom. Časy sa, pravda, menia. V minulom storočí jeden pápež predal zlatú korunu a peniaze rozdal chudobným. Na druhej strane sa mnohé ”luteránske” presbyterstvá zaoberajú viac peniazmi, ako prejavovaním lásky blížnemu. Preto si musíme dať pozor, aby sa nestali prví poslednými aj v uskutočňovaní odkazu reformácie. Nechcem však povedať, že služba peniazmi je horšia ako iné služby. Zaoberať sa peniazmi nemusí byť samo osebe zlé. Ide o to, či sú v službe lásky blížnemu?! Veď láska k blížnemu sa najlepšie dá dokazovať práve skrze peniaze. Je možné, že keby sa náš boháč vnútorne zmieril s obeťou majetku, Pán by ho objal a povedal: ”Nechaj si peniaze a slúž nimi, chcel som ťa len vyskúšať.” Veď Hospodin povedal Abrahámovi, aby v rámci nasledovania obetoval syna (1M 22,2) a tento praotec viery súhlasil. Boh sa pozerá na srdce, a preto Mu stačila snaha. Najdôležitejší na našom príbehu je však odkaz: Pre ľudí je nemožné spasenie, aj keď robíme všetko tak správne, ako dokážeme. Pán Ježiš má pre každého z nás skúšku, ktorú neprekonáme, pretože nikto z nás nemá slávy Božej (R 8,23)…