Slovak Czech English German Polish

Október

Utorok, 11. októbra 2005

Hospodin ma poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Register to read more...

Streda, 12. októbra 2005

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 13. októbra 2005

Hospodine mocností,... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Piatok, 14. októbra 2005

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu.

Register to read more...

Sobota, 15. októbra 2005

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Register to read more...

Nedeľa, 16. októbra 2005

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a pokoril si sa pred Bohom,... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 17. októbra 2005

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Utorok, 18. októbra 2005

Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť.

Register to read more...

Streda, 19. októbra 2005

Pas svoj ľud svojou berlou.

Register to read more...

Štvrtok, 20. októbra 2005

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Register to read more...

KALENDÁR