Slovak Czech English German Polish

Október

Utorok, 11. októbra 2005

Hospodin ma poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Čítať ďalej: Utorok, 11. októbra 2005

Streda, 12. októbra 2005

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.

Čítať ďalej: Streda, 12. októbra 2005

Štvrtok, 13. októbra 2005

Hospodine mocností,... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. októbra 2005

Piatok, 14. októbra 2005

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu.

Čítať ďalej: Piatok, 14. októbra 2005

Sobota, 15. októbra 2005

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností.

Čítať ďalej: Sobota, 15. októbra 2005

Nedeľa, 16. októbra 2005

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a pokoril si sa pred Bohom,... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. októbra 2005

Pondelok, 17. októbra 2005

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. októbra 2005

Utorok, 18. októbra 2005

Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť.

Čítať ďalej: Utorok, 18. októbra 2005

Streda, 19. októbra 2005

Pas svoj ľud svojou berlou.

Čítať ďalej: Streda, 19. októbra 2005

Štvrtok, 20. októbra 2005

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. októbra 2005