Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 21. októbra 2005

Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme.

Čítať ďalej: Piatok, 21. októbra 2005

Sobota, 22. októbra 2005

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Čítať ďalej: Sobota, 22. októbra 2005

Nedeľa, 23. októbra 2005

Nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému.

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. októbra 2005

Pondelok, 24. októbra 2005

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. októbra 2005

Utorok, 25. októbra 2005

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol.

Čítať ďalej: Utorok, 25. októbra 2005

Streda, 26. októbra 2005

Kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!

Čítať ďalej: Streda, 26. októbra 2005

Štvrtok, 27. októbra 2005

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. októbra 2005

Piatok, 28. októbra 2005

Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi.

Čítať ďalej: Piatok, 28. októbra 2005

Sobota, 29. októbra 2005

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom.

Čítať ďalej: Sobota, 29. októbra 2005

Nedeľa, 30. októbra 2005

Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane a Tvoje meno budú uctievať.

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. októbra 2005