Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 21. októbra 2005

Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme.

Register to read more...

Sobota, 22. októbra 2005

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Register to read more...

Nedeľa, 23. októbra 2005

Nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému.

Register to read more...

Pondelok, 24. októbra 2005

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Register to read more...

Utorok, 25. októbra 2005

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol.

Register to read more...

Streda, 26. októbra 2005

Kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!

Register to read more...

Štvrtok, 27. októbra 2005

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Register to read more...

Piatok, 28. októbra 2005

Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi.

Register to read more...

Sobota, 29. októbra 2005

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Nedeľa, 30. októbra 2005

Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane a Tvoje meno budú uctievať.

Register to read more...

KALENDÁR