Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 31. októbra 2005

Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku.

Register to read more...

KALENDÁR