Slovak Czech English German Polish

November

Utorok, 01. novembra 2005

Boh je sudcom: jedného ponižuje a druhého povyšuje.

Register to read more...

Streda, 02. novembra 2005

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. novembra 2005

Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha.

Register to read more...

Piatok, 04. novembra 2005

Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Register to read more...

Sobota, 05. novembra 2005

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich,... nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. novembra 2005

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci.

Register to read more...

Pondelok, 07. novembra 2005

Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.

Register to read more...

Utorok, 08. novembra 2005

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Register to read more...

Streda, 09. novembra 2005

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Register to read more...

Štvrtok, 10. novembra 2005

Hospodin prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti.

Register to read more...

KALENDÁR