Slovak Czech English German Polish

November

Utorok, 01. novembra 2005

Boh je sudcom: jedného ponižuje a druhého povyšuje.

Čítať ďalej: Utorok, 01. novembra 2005

Streda, 02. novembra 2005

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.

Čítať ďalej: Streda, 02. novembra 2005

Štvrtok, 03. novembra 2005

Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. novembra 2005

Piatok, 04. novembra 2005

Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Čítať ďalej: Piatok, 04. novembra 2005

Sobota, 05. novembra 2005

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich,... nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 05. novembra 2005

Nedeľa, 06. novembra 2005

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. novembra 2005

Pondelok, 07. novembra 2005

Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. novembra 2005

Utorok, 08. novembra 2005

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Čítať ďalej: Utorok, 08. novembra 2005

Streda, 09. novembra 2005

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Čítať ďalej: Streda, 09. novembra 2005

Štvrtok, 10. novembra 2005

Hospodin prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. novembra 2005