Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. novembra 2005

Boh je sudcom: jedného ponižuje a druhého povyšuje. Úžasný dar evanjelia, o ktorom aj apoštol hovorí – že bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom – nám hriešnym prináša mnoho požehnania. Dar tohto úžasného slova upevňuje vieru a dodáva toľko potrebnú nádej. Požehnanie z prijatia evanjelia prichádza rovnako na všetkých ľudí. Vďaka nemu sa aj tí, ktorí nerobili dobré veci a nežili spravodlivým životom, dostali do spoločenstva so živým Bohom. Boh nás na Golgotskom kríži zmieril so Sebou Svojou vlastnou smrťou v ľudskom tele. Tak nás všetkých nehodných očistil Svojou predrahou krvou a takýchto posvätených postavil pred seba, aby sme s Ním mali plnohodnotné spoločenstvo. Toto mocné Božie Slovo ešte aj dnes znie celým svetom a s rovnakou razanciou, ako to bolo pred dvetisíc rokmi. Je tu pre nás, aby upevňovalo aj našu vieru. Dodáva nám silu neuchyľovať sa od nádeje evanjelia, aj keď nás okolitý svet presviedča o beznádejnosti osudu stvorenstva. Keď budeme mať pevnú vieru, založenú na Božom slove, budeme vedieť upevňovať aj svoje vlastné životy a spoločenstvá, a to všetko vďaka moci plynúcej z evanjelia. Staňme sa teda po Pavlovom vzore aj my služobníkmi Kristovho evanjelia!