Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. novembra 2005

Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. Falošní učitelia a prekrúcači evanjelia často trápili už prvotnú cirkev a aj samotného apoštola Pavla. Vieme o tom, z čítania jeho listov, ktoré posielal cirkevným zborom v Malej Ázii, aby ich aj takouto formou uchránil pred nebezpečenstvom spochybňovania pravdy evanjeliovej zvesti. Toto nebezpečenstvo však v Ježišovej cirkvi pretrváva dodnes. Určite ste sa už stretli aspoň s jedným z jeho prejavov. Rôzni ”misionári”, ktorí vás oslovia trebárs na ulici, začnú sa vás pýtať, aký je váš názor na problematiku znečisťovania životného prostredia pesticídmi, a podobne. Potom vám požičajú svoju popodčiarkovanú bibliu – z ktorej sa obyčajne nedá zistiť meno jej vydavateľa – aby si ju potom v budúcnosti mohli prísť vziať späť a mať ďalšiu možnosť ovplyvniť vás. Odvolávajú sa na bibliu, ale v skutočnosti hlásajú svoju vlastnú ”teológiu” – plnú receptov na vyriešenie krívd sveta – ktorá však nemá nič spoločné s pravdou obsiahnutou v Božom slove. My sa ich však nemusíme báť, pretože máme zbraň proti nim. Je ním tá istá biblia, ktorá je však chápaná ako živé slovo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. V tomto sú, ako hovorí aj sám apoštol, skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Práve preto k nim už netreba pridávať rôzne pseudofilozofie. Správne vykladané Písmo, bez nijakých postranných myšlienok, to je ten pravý základ a istota našej viery. Keď pri ňom a jeho správnom vykladaní zotrváme, nikto nás neprehovorí ľstivými rečami.