Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. novembra 2005

Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží. Určite mi dáte za pravdu, keď poviem že pre poctivého človeka je veľmi nepríjemné žiť na dlh, nemôže pokojne spávať, kým dlh nevyrovná. Žiaľ, žijeme v spoločnosti, kde je veľa ľudí, ktorí nemôžu pokojne spávať, kým nenájdu spôsob, ako si požičať, a nevrátiť. Mnoho ľudí u nás žije na dlh pre veľkú nezamestnanosť. Podniky i banky krachujú. Štátne dlhy sú miliardové. Všeobecne medzinárodne platí zákon, že každý dlh má byť vyrovnaný v stanovenom termíne. Ak sa tak nestane, vyvodia sa z toho trestné sankcie. Pamätáte si na podobenstvo Pána Ježiša o sluhovi, ktorý dlhoval svojmu pánovi 10.000 talentov? Pretože nemal z čoho dlh splatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou a deťmi a so všetkým, čo mal. Náš dlh voči Pánu Bohu, Jeho zákonom spravodlivosti je nesplatiteľný. Každý deň mnoho hrešíme a nič iné, len trestanie zasluhujeme – to je zatratenie. Spomínané podobenstvo pokračuje správou, že pán sa nad dlžníkom zmiloval, lebo ho o to prosil, a dlh mu odpustil. Teraz mal sluha dôvod sa radovať a svojmu kolegovi mohol odpustiť 100 denárov, nepatrnú čiastku. Žiaľ, on sa neradoval a neodpustil, a tak stratil milosť. Heslo dňa hovorí o zrušení rozsudku a zrušení dlžobného úpisu tým, že Pán Ježiš Kristus zomrel za nás. Pribil ho na kríž. V Jeho smrti zanikli naše dlhy a preto máme dôvod i dnes plesať, zvučne pokrikovať, jasať, radovať sa, máme dôvod odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili.