Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. novembra 2005

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci. Občas v našej duchovnej zaslepenosti nedokážeme správne vnímať Božie divy pri nás. Radšej úzkostlivo dbáme o naše náboženské presvedčenie a určité pravdy, ktoré máme zakorenené. Keď nás potom takéto Božie konanie prekvapí svojím netradičným spôsobom, podobáme sa aj my ľuďom z prečítaného textu. Títo nevedeli svojím ľudským rozumom pochopiť zázrak uzdravenia nemého človeka. Namiesto toho, aby v bázni pred Bohom padli na kolená a ďakovali Mu z celého srdca za tento zázrak, vo svojej obmedzenosti hľadali za tým všetkým démonský čin pochádzajúci od diabla. Ich zlým smerom uberajúce sa vnímanie Boha ich priviedlo až k hriechu proti Duchu Svätému, pretože sa rúhali Spasiteľovmu zázračnému činu. Je to typickým znakom starého Adama v nás, ktorý si vytvoril svoju predstavu o Bohu a schému Jeho možného pôsobenia. Akonáhle však Boh vybočí z tejto schémy, ľudské ego začína pochybovať, a to je príležitosť pre diabla. My si ale musíme uvedomiť, že Pán Boh je vysoko nad naším obmedzeným chápaním a je Pánom nad všetkým. On pôsobí v tomto svete Svojou neobmedzenou mocou a koná zázraky. Nemá zmysel, aby sme tieto veci spracovávali rozumom a nezostáva nám nič iné, len tieto Jeho divy vierou prijať a za ne milostivému Pánu z hĺbky duše ďakovať.