Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. novembra 2005

Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť. Čo hľadám? Aké sú moje priority? Na čo myslím najčastejšie? Ak si v pokoji zodpovedám na tieto otázky, odpovede mi nastavia zrkadlo, v ktorom uvidím svoje smerovanie. Častokrát chceme niečo dosiahnuť, ale našou aktivitou sa vzďaľujeme od cieľa. V krste bol pochovaný náš starý Adam a my sme povstali s Kristom k novému životu. V krste sa rozhodlo o našom smerovaní, o našich prioritách. Ale starý Adam, ktorého sme pochovali, má tvrdý život. Každý deň znovu ožíva a hlási sa k slovu. Chcel by sa prejaviť. Luther nám odporúča, aby sme každý deň pamätali na svoj krst a umŕtvovali starého Adama v sebe; dávali priestor novému Adamovi – Kristovi. Rozhodovanie je na nás. – Ak sa neviem rozhodnúť, čo je správne, môže mi v tom pomôcť jednoduchá otázka – čo by spravil na mojom mieste Kristus? Alebo, ako by sa zachoval v tejto situácii Kristus? Tak, ako sa na rádiu dá vyladiť obľúbená stanica, ktorú potom počúvame, tak sa aj kresťan dá ”vyladiť na Krista” – a v jeho Duchu potom žije svoj život. Náš Pán nám odporúča: ”Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané.”