Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. novembra 2005

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu. Novota života. Ak hovoríme o novote života, potom existuje i starý život. Biblia ho nazýva životom bez Boha. Ak sa človek stretol s Kristom a prijal Ho za svojho Spasiteľa, bol mu darovaný nový život – život s Kristom. Tak ako vtákov poznáme podľa peria, tak človeka poznáme podľa rečí a činov. Kresťan by mal byť jasne čitateľnou osobou, na ktorej by sa mal prejavovať Kristov charakter. Duch Boží, ktorý nám bol v krste darovaný, chce prinášať v našom živote ovocie – lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť... Ale Duch svätý, ktorého nám Biblia zobrazuje v podobe holubice, je nenásilnej povahy. Čaká, kým Mu dáme priestor, aby mohol konať. On nemá násilnícku povahu, ani sa nikomu nebude vnucovať. Keď Mu však dáme priestor a dôveru, rád nás povedie, ”uschopní” aj pre tie najväčšie úlohy, aké nás môžu v živote stretnúť a náš život bude žiariť novotou. – Medzi starým a novým je rozdiel. Preto by kresťania nemali splývať s neveriacimi do nerozlíšiteľnej masy. Mala by byť na nás zrejmá novota života, v ktorej chodíme.