Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. novembra 2005

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. Vzácny exemplár. Tak sa zvykne označiť napríklad živočích, akých je na svete málo, alebo je niečím výnimočný. Takto by sme mohli pomenovať kresťana vyzbrojeného vlastnosťami, ako nám ich popisuje apoštol Pavel – srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, krotkosť a trpezlivosť. Poznáte niekoho s týmito vlastnosťami? Kto z vašich obľúbených politikov, hercov či športovcov oplýva týmito vlastnosťami? A ak by sme sa spýtali náhodného chodca na ulici – čo si predstavuje pod srdečným milosrdenstvom, asi by sme ho uviedli do pomykova. K dobrotivosti sa v našej dobe viaže úslovie – pre dobrotu na žobrotu. Pokora, krotkosť a trpezlivosť sú v našej spoločnosti považované za črty slabosti. Preferuje sa ctižiadosť, nepredať sa pod cenu a nestrácať čas, lebo čas sú peniaze. – Keď nás apoštol vyzýva, aby sme si tieto vlastnosti obliekli, možno nám to pripadá, ako by sme sa mali obliecť do ľudového kroja a vyjsť si na prechádzku do mesta. Ľudia by sa za nami otáčali a pýtali by sa – prečo chodí v kroji? A o to tu práve ide. Srdečného milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, krotkosti a trpezlivosti je v našej spoločnosti málo. A ak v niekom sú tieto vlastnosti prezentované, tak prirodzene padne otázka – prečo to robí? A to je príležitosť pre nás: nenásilným, normálnym spôsobom poukázať na Krista a hodnoty kráľovstva Božieho.