Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. novembra 2005

Hospodin prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti. Som Boží reprezentant. Apoštolova rada – ”čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom”, je hlboká. Podľa nej sa dokáže riadiť iba človek, ktorý žije v úzkom vzťahu s Kristom. Apoštol pozná i ”telesných” kresťanov, ktorí myslia predovšetkým na seba a na svoje výhody, svoje súkromie. Starý Adam v nás sa nás snaží zmanipulovať. Našepkáva nám: ”Nemusíš to robiť tak kvalitne, ochotne, veď nie si za to ani dobre platený. Stačí, keď to spravíš tak, ako sa to bežne robí. Veď to nerobíš pre seba...” Určite to poznáte. Ale potom sa k nám prihovorí iný hlas – hlas Ducha svätého. ”Čo robíš, rob, ako najlepšie vieš. Rob to s radosťou. Si Boží reprezentant. Podľa tvojej práce, tvojho postoja a ochoty ako kresťana, budú ľudia posudzovať i tvojho Boha a cirkev.“ A platí, že práca sa chváli sama. Dobre vykonaná práca s ochotou a radosťou je dobrým svedectvom o našej viere. A na záver – s akou chuťou vstupuješ do dnešného dňa, do práce?