Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. novembra 2005

Nepriatelia ...upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. Modlitba, život a reč. Tri veci, ktoré patria k sebe. Náš život je ako veľmi komplikovaný, citlivý stroj, ktorý potrebuje aj viackrát za deň premazať a nastaviť. A tým je pre náš duchovný život modlitba – aby sme sa dobre naprogramovali, nastavili, medzi nami aby nič neškrípalo. V modlitbe je úžasná sila, odvaha a múdrosť. Kto sa úprimne modlí, nemôže nič pokaziť ani stratiť, iba získať. Modlitebníkov má Pán Boh zvlášť v obľube. Keď rozdáva svoje požehnanie a hľadá, koho by obdaroval, najprv navštívi modlitebníkov. A na ich príhovorné modlitby požehnáva aj tých, za ktorých sa oni prihovárajú a ktorých vkladajú do Božích rúk. Modlitba v spojení s čítaním Písma svätého dáva životu hĺbku a duchovnú múdrosť. Únavu mení v radosť zo života. Slepým ku Božiemu konaniu sa otvárajú oči a oni žasnú nad Božou prítomnosťou medzi nami. Nuda sa mení na nepoznanú aktivitu. Aká je to radosť stretnúť modlitebníka, ktorého reč je nesená múdrosťou Božieho Ducha! A preto neodkladaj modlitbu na časy, keď budeš prechádzať ”temným údolím”, ale modli sa pravidelne a často. Nič nemôžeš stratiť, ale veľa môžeš získať.