Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. novembra 2005

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Výzva k aktivite. Povrchnému čitateľovi podobenstva o nespravodlivom šafárovi môže napadnúť otázka: ”Ako môže Ježiš chváliť prefíkaného zlodeja za jeho múdrosť?” Nedajme sa pomýliť. Chvála nepatrí ľstivosti podvodníka. Podobenstvo však ukazuje, aký pohotový, rozhodný a odvážny vie byť zlodej a ako riskantne využíva prítomnú chvíľu, aby si zaistil budúcnosť. Zmyslom tohto podobenstva nie je podvod, ale vynaliezavá starostlivosť o svoj život. Samotného správcu nazýva nespravodlivým. Ale jeho pohotovosť a odvaha sú obdivuhodné, i keď stoja v službe zlej veci. A to má byť poučením pre nás. Nezahanbuje nás nespravodlivý správca z podobenstva svojou pohotovosťou, ktorý bol ochotný dať do pohybu nebo i zem, len aby si zabezpečil pár rokov života? Podobenstvo nás vyzýva k aktivite, k múdrosti. Starajme sa denne o svoj život, o svoju budúcnosť, najmä o večnosť. Pamätajme, že dni pominú a raz príde ten veľký deň. Nezakrývajme svoju lenivosť za zbožné slová: „Veď Boh sa o mňa postará.“ Boh má rád aktívnych ľudí, ktorí využívajú svoje obdarovanie pre osobný duchovný rast a rast cirkvi.