Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. novembra 2005

Nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného. Čo si urobil s tým, čo si od Pána Boha prijal? Prijali! Stali sa vzorom! Čo my? Možno sme prijali, ale nepodobáme sa na sluhu, ktorý svoju hrivnu zakopal a nikto ju potom nemohol uvidieť? On prijal. Tá hrivna sa však nedostala na svetlo sveta. Nemohlo sa o nej hovoriť. Nemohla sa stať vzorom a zakopaním sa zničila. Ľudia o nej mohli hovoriť, keby bola na očiach a priniesla by úžitok. Väčšina z nás čítajúcich sme presvedčení o svojom prijatí zvesti. Mali by sme však mať aj istotu v tom, že sme vzorom pre rodinu, deti, spolupracovníkov. Toto naše okolie by malo byť inšpirované naším vzorom, aby mohlo hovoriť o viere, láske a nádeji, aby mohlo hovoriť o Ježišovi Kristovi, na ktorého budeme ukazovať.