Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. novembra 2005

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. Komu sa chceš páčiť? Keď som bol ešte chlapec, chcel som sa páčiť a ukázať istým kamarátom, aby ma zobrali do svojej „partie”. Keď som trochu vyrástol, chcel som sa páčiť istému okruhu dievčat. Neskôr jednému dievčaťu. Potom neskôr zase svojim nadriadeným, ale aj podriadeným. Vyzerá to tak, že celý život sa niekomu chceme páčiť. A čo duchovný život? Bol, alebo je v mojom/tvojom živote niekto, komu sa chcem/chceš páčiť!? Podľa tejto časti listu, by našou túžbou malo byť: páčiť sa Pánu Bohu! Ak v nás takáto túžba nie je, niečo nie je s naším duchovným životom v poriadku. A je treba hľadať, kde je skrytá chyba? Mám auto, ale v poslednej dobe mi v ňom čosi zvláštne klepoce. Išiel som k mechanikovi. Ani jemu sa to nepozdávalo. Povedal mi však, že nájsť takú chybu, chce čas a trpezlivosť. Nedá sa to hneď. Možno aj tvoj duchovný život má takúto skrytú chybu. Odstrániť ju však potrebuje čas, modlitby a stíšenia. To však je asi problém, lebo: nemám čas. Lenže aj tvojou úlohou, rovnako ako mojou, je páčiť sa Pánu Bohu! Čo s tým urobíme?!