Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. novembra 2005

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! Ako prijímaš zvestované slovo? Mnohí sme si zvykli chodiť do spoločných zhromaždení podľa toho, kto tam bude hovoriť, kázať. Vidíme plagát, upútavku na nejakú duchovnú akciu a prvé, čo hľadáme je meno kazateľa. ”Toho poznám. Ten je taký a taký, tam radšej nejdem!” Lenže nie je lepšie ísť do zhromaždenia s modlitbou o to, aby som počul/a Božie slovo? Je pravdou, že mnohí kazatelia mnohokrát hovoria svoje slovo, ale možno je to práve preto, lebo je tu málo takých, ktorí chcú počuť Božie slovo a o toto slovo aj bojujú. O pár dní bude zase deň Pánov, nedeľa. A ja aj ty môžeme počuť Božie, ale aj ľudské slovo. Veľmi záleží aj na nás, čo budeme počúvať. Bolo by dobré, keby sme mohli počúvať Božie slovo vo svojom chráme, modlitebni, zhromaždení. Záleží to však aj na nás, či to tak bude.