Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. novembra 2005

Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy. Čo všetko nám už satan prekazil? Tešil som sa na nedeľné misijné popoludnie. Pripravovali sme to viacerí spoločne. Veľa sme sa napracovali a mali sme dojem, že sme urobili všetko pre požehnanie! Pri obede sme sa však v rodine nedokázali dohodnúť, kto umyje riad od obeda. Na misijné popoludnie som išiel bez nálady a rozladený. Pri tom mnohí mi povedali, že prijali požehnanie. Ja však nie! Satan mi to prekazil a to nebolo prvýkrát. Pavlovi prekazil stretnutie v Tesalonikách. Pozor aj satan má ešte svoju moc a jeho úloha je jasná: kaziť, ničiť, mariť... Z vlastných síl to vždy bude márny boj. Je tu však pomoc! Pán Ježiš, prichádzajúci Spasiteľ nikoho nechce nechať samého! Ani teba!