Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. novembra 2005

Pošlem z nich utečencov k národom,... ktoré nepočuli o mojom mene... Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi. Poznáš praktické rady Božieho Slova pre tvoj každodenný život? Biblia, Božie slovo, nie je kniha nereálna, nepraktická, hovoriaca mimo života. Naopak. Je veľmi jasne praktická, i keď možno počuť aj názor, ktorý som tiež počul z úst istého muža: „Bibliu by bolo treba prepracovať a napísať tak, aby mohla zapadnúť do súčasného života. Niektoré jej zásady sú už prežitkom neuplatniteľným v dnešnom svete.” Mnohí sa o to veľmi intenzívne pokúšajú. Ba je možné, že sme si už aj my vytvorili tzv. ”piate evanjelium”. Sú to slová z evanjelií vyňaté a vytrhnuté ako tie, ktoré sme ochotní plniť. Mnohé ďalšie už neplníme, lebo sa ”nehodia” do nášho života. Pavel však aj v tejto kapitole podáva praktické rady a môžeme s istotou povedať, že majú svoje uplatnenie a keby sme dokázali tieto slová uvádzať do života, bolo by oveľa lepšie nám osobne, našim rodinám, cirkevným spoločenstvám (menším a väčším), ba aj celej spoločnosti. Veď si len pozorne prečítajme verše 3-8 tejto kapitoly. Je to výzva pre dnešný deň i pre celý život!