Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. novembra 2005

Boh zošle svoju milosť a svoju vernosť. Všimli ste si úvodné otázky výkladov celého tohto týždňa? Čo si urobil s tým, čo si prijal od Pána Boha? Komu sa chceš páčiť? Ako prijímaš zvestované slovo? Čo všetko nám už satan pokazil? Uvedomujeme si nedostatky našej viery? Poznám dobre praktické rady Božieho slova pre svoj život a uvádzam ich do života? Odpoveďou na všetky je: Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť! Možno touto poslednou otázkou v tejto sérii otázok by tiež mohla byť otázka: Bolo ti dané mnoho? Myslím, že každý z nás dostal toľko, koľko dokáže zvládnuť! Nie však sám z vlastných síl! Potrebujeme Božiu pomoc ponúkanú Pánom Ježišom v sile Svätého Ducha! A potrebujeme pomoc svojich bratov a sestier v spoločenstve zboru, rodiny, cirkvi! Zdá sa však, že je lepšie povedať si, že som dostal ”mnoho!” Verím, že v takom prípade nás to bude viesť ku tomu, aby sme sa viac usilovali! Lebo budú od nás žiadať počet z toho, čo sme prijali, komu sme sa páčili, ako sme prijímali zvestované slovo, čo sme dovolili satanovi zničiť v našom živote, čo sme zanedbali v živote viery a ako sme uvádzali praktické Božie rady do svojho života. Uvedomme si, že je lepšie byť blahoslavený, ako zatracovaný už aj v tomto živote a o koľko viac to platí pre večný život!