Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. novembra 2005

S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Pri čítaní Božieho slova mi niekedy napadne kacírska myšlienka. Dokáže vôbec človek splniť všetky tie ťažké požiadavky, ktoré mu Božie slovo ukladá? Napríklad, náš dnešný text hovorí: “Stále sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte.” Dá sa vôbec takto v dnešnom svete žiť? Asi poviete, že stále sa modliť by mohol akurát tak farár, ale ani to nie je isté. A vôbec, stále sa modliť a stále sa radovať, ide to vôbec dohromady? Ale dosť. Prestaňme s kacírskymi myšlienkami a skúsme porozmýšľať nad tým, či poznáme niekoho, kto takto žil. Mne hneď napadol pisateľ týchto slov, apoštol Pavel. Keď si predstavím jeho život, v ktorom bol niekoľkokrát, zbičovaný, spalicovaný, kameňovaný, prenasledovaný, súdený, väznený, dokonca stroskotal s loďou, uštipla ho zmija a pritom všetkom sa stále modlil za ľudí, ktorých priviedol ku Kristovi, stále s radosťou zvestoval evanjelium a bez akýchkoľvek komentárov prijímal dobré i zlé, čo ho v živote postretlo. To je pre mňa človek, ktorý potvrdil, že sa dajú tieto slová žiť. Zabudnime dnes na všetky kacírske otázky o tom, či sa slová Biblie dajú žiť, pretože našou úlohou v dnešný deň nie je hľadať dôvody, prečo sa to nedá, ale urobiť všetko preto, aby sme sa dokázali v myšlienkach celý deň rozprávať s Bohom, radovať sa zo všetkých dobrých vecí a ďakovať nielen za tie dobré, ale aj za tie zlé. Nech sa nám teda dnes darí.