Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. novembra 2005

Hospodin chrániť ti bude nohy pred osídlom. Ktosi raz povedal, že diabol je ako Božia opica, pretože sa vo všetkom snaží napodobniť Pána Boha. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako popliesť človeka. Nie neveriaceho, ale toho, kto chce byť zbožným a zo všetkých svojich síl sa usiluje nasledovať Boha. Všetci vieme o tom, že Pán Ježiš musí na konci sveta prísť ako Pán a Sudca živých i mŕtvych. Diabol vie, že kresťana od tohto očakávania neodvráti, a tak mu to aspoň skomplikuje. Skôr ako príde Ježiš, príde niekto, kto sa za Spasiteľa sveta bude vydávať. K tomu to bude potvrdzovať znameniami, zázrakmi a prejavmi moci. Diabol napodobňuje Boha, aby poplietol ľudí, perfektná Božia opica. Taká perfektná, že zvedie mnohých. Zázraky sú pre človeka veľkým lákadlom a pokušením. Vedia nás ohúriť a presvedčiť. Až tak, že sa zabúdame pýtať: je to od Boha alebo od diabla? Rozprával som sa o tom s človekom, ktorý chodil za ľudovým liečiteľom. Pýtal som sa ho, čo si myslíte, tie prejavy moci sú od Boha alebo od diabla? Odpoveď ma vtedy prekvapila. To je jedno, hlavne, že budem zdravý. Biblia hovorí o veľkých divoch, ktoré urobil Boh, ale pozná aj zázraky, ktorými si diabol opantal ľudí a oni v dobrej viere, že slúžia Bohu, slúžili diablovi. Jedno slovenské príslovie hovorí, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Myslím si, že to platí aj v duchovných veciach. Dávajte si na to pozor.