Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. novembra 2005

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ... ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli. Všade dnes bojujeme proti protekcionalizmu, lobingu, úplatkom, pretože to nie je férová hra voči iným. Aj keď každý vie, že mať niekde vysoko známosť je veľmi výhodná vec. Akosi to ide potom všetko ľahšie. Nechcem podporovať protekcionalizmus, ale musím povedať, že vo svete je jedna skupina, ktorá má protekciu na najvyšších miestach. A z tej protekcie raz bude ohromne ťažiť. Nie, nebojte sa, nechcem odhaliť nejakú tajnú politickú skupinku, ani žiaden privatizačný podvod. Hovorím o kresťanoch. O tom, že každý úprimne veriaci človek má pred Božou tvárou známeho vysokopostaveného človeka, ktorý sa za neho v pravý čas prihovorí. Tak vysoko postaveného, že v nebesiach sú veci, ktoré nikto iný nebude môcť urobiť, iba On. Ján vo videní počul, že je to lev z kmeňa Júdovho. Bol to obraz, ktorý je všetkým kresťanom zrozumiteľný. No najdôležitejšie na tom obraze je slovo ”zvíťazil”. Tým naším vplyvným a vysokopostaveným človekom je náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. A to dôležité víťazstvo bolo na Golgotskom kríži. Je to aj naše víťazstvo. A k protekcii chcem ešte dodať Ježišovo slovo, že kto Ho vyznáva pred ľuďmi, toho vyzná aj On pred svojím Otcom v nebesiach.