Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. novembra 2005

Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. Ukážem ti cestu. Úvodné slová tejto knihy vznikli asi v závere roka 520 pr. Kr. Mladučký prorok Zachariáš počúva oslovenie od Boha, aby tlmočil slovo od Hospodina Izraelu, ktorý v tom čase buduje chrám Boží. Verše prvej kapitoly sa týkajú minulých dejín s varovaním prítomnému pokoleniu, aby sa nesprávali ako ich predkovia. Je to história na poučenie. Výzva: ”Vráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám“, je nanajvýš aktuálna aj pre nás. Celá Stará zmluva hovorí o dôsledku zrady a odvrátenia sa od Hospodina, pre jednotlivca i celý národ, a následkom toho je otroctvo. Slová, ktoré Izraelci počúvajú od proroka, hovoria o novej navrhovanej perspektíve, ktorú má národ, ak zotrvá vo viere v Hospodina. V dnešnej situácii novozmluvnej doby cirkvi je situácia podobná. Boh nám vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi núka novú perspektívu, ktorá siaha do večnosti a spoločenstva s Ním. Ježišove zasľúbenie: „Ajhľa, ja som s vami.“ Je ponukou pomoci s perspektívou večnosti. Si rád (rada), že môžeš s tým počítať? Ak áno, tak ďakuj Pánu Bohu každý deň svojho života. Slovo zasľúbenia: V Žalme 32 je napísané: “Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať, radiť ti chcem a moje oko bdie nad tebou.”