Slovak Czech English German Polish

November

Piatok, 11. novembra 2005

Nepriatelia ...upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 12. novembra 2005

Hospodin mu (Gideonovi) povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása.

Register to read more...

Nedeľa, 13. novembra 2005

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.

Register to read more...

Pondelok, 14. novembra 2005

Nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného.

Register to read more...

Utorok, 15. novembra 2005

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.

Register to read more...

Streda, 16. novembra 2005

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky!

Register to read more...

Štvrtok, 17. novembra 2005

Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy.

Register to read more...

Piatok, 18. novembra 2005

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Register to read more...

Sobota, 19. novembra 2005

Pošlem z nich utečencov k národom,... ktoré nepočuli o mojom mene... Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi.

Register to read more...

Nedeľa, 20. novembra 2005

Boh zošle svoju milosť a svoju vernosť.

Register to read more...

KALENDÁR