Slovak Czech English German Polish

December

Štvrtok, 01. decembra 2005

Syn si ctí otca... Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? ... – spytuje sa Hospodin.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. decembra 2005

Piatok, 02. decembra 2005

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Čítať ďalej: Piatok, 02. decembra 2005

Sobota, 03. decembra 2005

Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Čítať ďalej: Sobota, 03. decembra 2005

Nedeľa, 04. decembra 2005

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti?

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. decembra 2005

Pondelok, 05. decembra 2005

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. decembra 2005

Utorok, 06. decembra 2005

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky.

Čítať ďalej: Utorok, 06. decembra 2005

Streda, 07. decembra 2005

Hospodin riekol Mojžišovi:... Našiel si priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.

Čítať ďalej: Streda, 07. decembra 2005

Štvrtok, 08. decembra 2005

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. decembra 2005

Piatok, 09. decembra 2005

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Čítať ďalej: Piatok, 09. decembra 2005

Sobota, 10. decembra 2005

Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som... Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára?

Čítať ďalej: Sobota, 10. decembra 2005