Slovak Czech English German Polish

December

Štvrtok, 01. decembra 2005

Syn si ctí otca... Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? ... – spytuje sa Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 02. decembra 2005

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Sobota, 03. decembra 2005

Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Register to read more...

Nedeľa, 04. decembra 2005

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti?

Register to read more...

Pondelok, 05. decembra 2005

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Register to read more...

Utorok, 06. decembra 2005

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky.

Register to read more...

Streda, 07. decembra 2005

Hospodin riekol Mojžišovi:... Našiel si priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.

Register to read more...

Štvrtok, 08. decembra 2005

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 09. decembra 2005

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Sobota, 10. decembra 2005

Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som... Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára?

Register to read more...

KALENDÁR