Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. decembra 2005

Syn si ctí otca... Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? ... – spytuje sa Hospodin. Pod Božou ochranou. Zachariašovo prvé videnie o štyroch jazdcoch dotvára atmosféru o Božej milosti voči deťom Izraela. Jazdci, ktorí prešli zem, aby ju preskúmali, dotvárajú s anjelom Hospodinovým nebeský dialóg o milosti voči Izraelu. Boh použil iné národy, aby vykonali súd nad jeho ľudom. Oni však zašli v zlobe voči deťom Izraela priďaleko a Hospodin vidiac to, zľutoval sa nad vyvoleným národom. Súd Boží postihne teraz tieto národy a Boh poteší a znovu pozdvihne Svoj ľud. Toto Božie posolstvo sa opakovane objavuje aj v ďalších kapitolách. V našej kresťanskej situácii sa radostné posolstvo nazýva evanjeliom (radostná zvesť). Jej obsahom je to, čo Spasiteľ Ježiš Kristus povedal, ako je aj zapísané v evanjeliu Jána 3,16: “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” Toto Božie posolstvo sa opakovane ozýva vo všetkých kapitolách novozmluvných biblických kníh. Kristovo evanjelium je mocou Božou na spasenie všetkým veriacim v Neho. Iné radostnejšie posolstvo neexistuje. Toto je Božia ponuka pre nás aj pre teba. Slovo zasľúbenia: Ježiš povedal: “Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich znám a nasledujú mňa. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nikto mi ich nevytrhne z ruky” (J 10,27-28). o Božej milosti voči deťom Izraela. Jazdci, ktorí prešli zem, aby ju preskúmali, dotvárajú s anjelom Hospodinovým nebeský dialóg o milosti voči Izraelu. Boh použil iné národy, aby vykonali súd nad jeho ľudom. Oni však zašli v zlobe voči deťom Izraela priďaleko a Hospodin vidiac to, zľutoval sa nad vyvoleným národom. Súd Boží postihne teraz tieto národy a Boh poteší a znovu pozdvihne Svoj ľud. Toto Božie posolstvo sa opakovane objavuje aj v ďalších kapitolách. V našej kresťanskej situácii sa radostné posolstvo nazýva evanjeliom (radostná zvesť). Jej obsahom je to, čo Spasiteľ Ježiš Kristus povedal, ako je aj zapísané v evanjeliu Jána 3,16: “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” Toto Božie posolstvo sa opakovane ozýva vo všetkých kapitolách novozmluvných biblických kníh. Kristovo evanjelium je mocou Božou na spasenie všetkým veriacim v Neho. Iné radostnejšie posolstvo neexistuje. Toto je Božia ponuka pre nás aj pre teba.