Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. decembra 2005

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky. Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom. Zvláštne slovo, ako by ani nie pre tento svet, opierajúci sa o moc zbraní, o vycvičenú armádu, o násilie a premáhanie slabšieho. Ale Božia stratégia je celkom iná. On vie tak predivne meniť udalosti, že neraz slabý Dávid premôže obra Goliáša. On aj veľký vrch vie premeniť na rovinu a nepatrný deň malých začiatkov na víťazné dokončenie slávneho diela. Presila okoložijúcich, nepriateľsky naladených pohanov a obrovská úloha znovuvýstavby Jeruzalema i celej nepriateľskej krajiny sa tej hŕstke navrátilcov mohla skutočne javiť ako velikánsky vrch. Preto prorok Zachariáš smel vo videní zazrieť niečo z budúcej slávy Jeruzalema – svietnik, symbol svetla, a smel počuť to mocné: ”Toto je slovo Hospodinovo...” Tak ako na počiatku všetkého, Božím slovom vzniklo všetko, čo jestvuje, tak bude i pri výstavbe Jeruzalema. Áno, Duch Boží zmocnil Zorobábela a ľud napriek všetkým prekážkam dostaval chrám. Nehľaďme na svoje slabé ruky, mizivé možnosti. Ak Pán Boh chce uprostred nás, v našej rodine, zbore, cirkvi, budovať svoje kráľovstvo a my sa spoľahneme na Jeho zasľúbenia, stane sa! Vydajme sa Mu celkom, nech aj cez nás môže konať svoje veľké dielo. My sme slabí, ale náš Pán je mocný.